loader image

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site.

Ons hele team heet u welkom op de TOMYAM-website.

Door deze site te bezoeken en/of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de algemene gebruiksvoorwaarden op deze pagina, evenals alle andere voorwaarden en regels die op de site staan. Het gebruik van onze site, en dus uw registratie om online een bestelling te plaatsen, bevestigt uw aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

1. Waarschuwing

Als u een consument bent, erkent u dat zodra de bestelling via onze website is geplaatst, er geen herroepingsmogelijkheid meer is, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van Economische Zaken.

11. Gegevensbescherming

Ons privacybeleid is van toepassing op alle documenten en persoonsgegevens aanwezig en aangeboden op de site.
Op de pagina vind je meer informatie [Privacybeleid]
De persoonlijke informatie die u ons meedeelt (Naam, Voornaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Fysiek adres) wordt in geen geval doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden.

12. Intellectueel eigendom

Onze website en de inhoud ervan, in het bijzonder en niet-uitputtend, de producten, teksten, afbeeldingen, logo’s, geluiden en video’s zijn beschermd door het auteursrecht en/of merkenrecht en mogen daarom niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of gebruikt zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

13. Werking en gebruik van de Site

Onze website is voornamelijk bedoeld om TOMYAM-producten te presenteren en om gebruikers in staat te stellen een bestelling te plaatsen bij ons TOMYAM-restaurant. U kunt deze site gebruiken zonder enige registratie. Bij het plaatsen van uw bestelling wordt u gevraagd zich te registreren.
Ondanks onze inspanningen om de site zo goed mogelijk te laten functioneren, kunnen we de toegang, beschikbaarheid en goede werking van de site en de inhoud ervan niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder enige verplichting om onszelf te rechtvaardigen, de terbeschikkingstelling van de site geheel of gedeeltelijk stop te zetten, tijdelijk of permanent.

14. Verantwoordelijkheid

Wij doen er alles aan om, binnen redelijke grenzen, de juistheid van de informatie op onze website te waarborgen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval dat er onjuiste informatie of enige andere storing wordt gevonden in de inhoud van de site.

Bovendien kunnen wij in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een gebeurtenis die u directe of indirecte schade kan berokkenen tijdens de toegang tot of het gebruik van de website, zelfs niet als we zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat dergelijke schade zich voordoet.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige handeling of nalatigheid van een andere gebruiker van de site of voor een gebrek aan beschikbaarheid of werking van de site, ongeacht de oorzaak van de waargenomen storingen.

15. Neem contact met ons op

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van deze website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail op info@tomyam.be of per post op het volgende adres: Boondaelsesteenweg 341-343, 1050 Elsene.

16. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van deze site eenzijdig te wijzigen. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De aangebrachte wijzigingen worden in principe van kracht zodra ze op de site worden gepubliceerd.

17. Diversen

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aangetast. In dat geval wordt de ongeldige bepaling vervangen door een wettelijke bepaling die de bedoeling van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

18. Toepasselijk recht en jurisdictie

De website is bestemd voor gebruik door gebruikers die in België wonen en raadplegen. Wij kunnen in geen geval garanderen dat de inhoud van deze website geschikt of beschikbaar is elders dan in België. Elk geschil of elke claim met betrekking tot de website, de interpretatie of het gebruik ervan wordt beheerst door het Belgisch recht en is onderworpen aan de jurisdictie Franstalige rechtbanken in Brussel.